Brazíliában jártunk

2017. augusztus 20-27. között került megrendezésre a Nemzetközi Világimanapi Bizottság soron következő Nagygyűlése a dél-amerikai Foz do Iguacu városában. Ezen a jelentős nemzetközi eseményen Romániát és Magyarországot egy személyben képviselte Baczoni Szilárdka. Fogadjátok szeretettel az általa írt, rendkívül érdekes és tartalmas beszámolót, amelyből most megtudhatjuk, hogyan is működik a Világimanap mozgalma nemzetközi szinten.

A 188 képviselő- Brazília, fotó: Baczoni Szilárdka Kata

 

A Nemzetközi Világimanapi Bizottság öt évente tartja nemzetközi nagygyűlését, amelynek célja tovább építeni a világimanapi mozgalmat, valamint a következő ötéves ciklus új vezetőségének és programjainak meg –illetve kiválasztása.  2017. Augusztus 20-27 között Dél-Brazília turisztikai városa, Foz do Iguacu- volt a házigazdája ennek a rangos eseménynek, ahol a világ 81 országából 188 kiküldött volt jelen. A helyi brazil közösség tagjaival 213 volt a napi résztvevők száma. A 18 és 80 év közötti kiküldöttek a Világimanapot átfogó hét nagy Földrészt (Európa, Ázsia, Afrika, Észak Amerika és Karib-térség, Dél-Amerika, Közel-Kelet, és Óceánia) és a három nagy történelmi keresztyén egyházat (Római Katolikus, Ortodox és Protestáns) képviselték. Isten csodálatos kegyelme folytán, Romániát ketten képviseltük, a lutheránus egyház kiküldöttje Tóth Edit, medgyesi kántornő, és jómagam.  Mint romániai, de az egyetlen magyar, egy kicsit az Anyaországot is képviseltem, mert sajnos Magyarország képviselője egyéb okokból mégsem tudott részt venni.

Az óceán átutazását összekötöttem az Egyesült Államokban élő fiam meglátogatásával is, így Los Angelesből indulva, Lima-i (Peru fővárosa) átszállással érkeztem Foz do Iguacuba. Legnagyobb örömömre a limai reptéren várakozva, több Dél és Közép Amerikából (Costa Rica, Honduras, Jamaica, Bolívia, Venezuela) és Afrikából (Nigéria) szintén a konferenciára utazó asszonytestvérekkel találkoztam. A ruháinkra kitűzött imanapi jelvényen keresztül ismertünk egymásra. A hosszú, ismeretlen úttól való enyhe szorongásomat azonnal feloldotta a találkozás öröme. Boldogan üdvözöltük és öleltük át egymást, mintha már évtizedek óta ismerősök, barátok lettünk volna. Igaz ők spanyolul, én meg angolul beszéltem és csak néhány szót tudtunk egymás nyelvén, de a nyelvi nehézségek ellenére is remekül megértettük egymást.  Miért?  Mert évtizedek óta Isten csodálatos nyelve - az imádság - köt össze ismeretlenül is bennünket, és bont le embereket elválasztó, több ezer kilométeres határokat.

Zimbabwe és Erdély képviselete, fotó: Baczoni Szilárdka Kata

A Konferencia témája „Keresd a bölcsességet, hogy vigyázz Isten teremtésére” egy felhívás volt a közös imádságra és cselekvésre, mely téma egyúttal a 2018-as Világimanap központi gondolata is, amit a dél-amerikai Suriname keresztyén asszonyai állítottak össze.  A konferencia minden programjának alapja a Szentírás volt, és a bibliamagyarázatok kulcsfontosságúak voltak.

A házigazda Brazíliai Imanapi Bizottság fogadta és üdvözölte a résztvevőket, és egy paraguayi ifjúsági csoport zenés-táncos ünnepi műsorával, nyújtottak ízelítőt a 3 ország (Brazília, Argentína, Paraguay) határánál élő közösség kultúrájából.

Paraguay- i tánc, fotó: Baczoni Szilárdka Kata

A megnyitó ünnepség alapját a Suriname-i istentisztelet képezte, melynek témája: „Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó!” A bevezető bibliai tanulmányban az 1 Mózes 1, 1-31 és 1 Mózes 2,1-4 alapján Silvia Silva, Costa Rica-i teológusnő a fájdalmak, az élet tagadása és a káosz ellenére, a reménység hirdetését, megvallását és megtapasztalását emelte ki. Ezután egy brazíliai előadó, az Amazonas vidékén élő brazil, bennszülött közösségről tartott előadást, elmondva a helyi asszonyok történetét, és bemutatva az Amazonas vidékének tragikus környezeti helyzetét, az esőerdők válogatás nélküli kiaknázásáról, a bányászat, a nagymértékű fakivágás, a föld és víz megmérgezésének, az állattartás és a szójabab ültetvények káros hatásáról. Másnap Dora Arce Valentin, kubai teológusnő bibliai tanulmányában, a Példabeszédek 31:10-31 alapján a Világimanap asszonyait ösztönözte arra, hogy amikor a bölcsesség változásra ihlet, változásra késztet, akkor meglássuk mindazokat a lehetőségeket, amelyeket ez a mozgalom globálisan és helyileg képvisel.

Suriname 3 képviselője- Brazíliában, fotó: Baczoni Szilárdka Kata

Ulrike Bechman németországi teológiai professzornő a Lukács14,15-24 alapján a 2019-es Világimanapot vezette be, melyet Szlovénia keresztyén asszonyai készítettek Jöjjetek, már minden készen van" címmel. Bibliatanulmányában azt hangsúlyozta ki, hogy az isteni igazságnak van egy olyan pillanata, amikor a szegény jogot nyer ahhoz, hogy a gazdag asztalához üljön és a gazdag lehetőséget nyer, hogy megváltozzon. A szolga, a változást lehetővé tevő személy, és mi megkérdezhetjük önmagunkat, hogy a Világimanap lehet-e ilyen változást előidéző szervezet?

A 2019. évi Világimanap borítóképe

A Reformáció 500. évére emlékezve, felidéztük Bora Katalinnak, Luther feleségének személyét, elmesélve a női vezetők élettörténetét a múltban és a jelenben.

A közösségépítő ülés arra hívta fel a résztvevőket, hogy együtt, egymásért imádkozzunk és kicseréltük egymás között, az otthonról hozott, szerény kis ajándékainkat. Azután a konferencia során felváltva mutatkoztak be az országok, a magukkal hozott, tárgyi, és képi anyagokkal. Erre a célra az előcsarnokban, mind a hét Földrésznek volt egy asztala, amelyre naponta két-három ország helyezte el a maga kiállítását.

Románia asztala- a Budapest-i képekkel, fotó: Baczoni Szilárdka Kata

A résztvevők számára, egy kis teremben imahelyet (kápolnát) rendeztek be, ahol bárki eltölthetett néhány csendes percet imádkozva.

A 8 munkacsoportban és a 12 tematikus kiscsoportban bibliatanulmányokról, imádságról és imádkozó cselekedetről, környezetvédelemről, klímaváltozásról, fiatal nőknek az imanapi mozgalomba való bekapcsolódásáról, az asszonyok szerepéről az egyházban, a gyermekek jogairól, menekültekről, a roma etnikum kérdéséről, a Közel-kelet békéjéről, és az ökumenikus válságról hangzottak el érdekfeszítő beszélgetések, amelyek befolyásolják a Világimanap helyi közösségeit.   

Munkacsoport, fotó: Baczoni Szilárdka Kata

Csütörtökön a konferencia minden résztvevője feketébe öltözött, együttérzést mutatva a „Fekete Csütörtök Mozgalommal”- amely nemet mond a nők elleni mindenféle erőszaknak.  Egyúttal felhívás is hangzott el, hogy csatlakozzunk ehhez a mozgalomhoz egy- egy „fekete csütörtökkel”, hogy belevigyük a Világimanap helyi közösséginek a tudatába.

Az önkéntes résztvevőkből egy kórus is alakult, melynek vezetői a helyi brazil énekvezér és a mi országunk küldöttje, Tóth Edith, medgyesi lutheránus egyház kántora volt, aki furulya, gitár, vagy orgona kíséretével gazdagította a reggeli áhítatokat; játékos énektanításával, lazító kis zenés tornáival a hosszú üléseket vidámította mindannyiunk örömére és közszeretetét vívva ki.

A Konferencia utolsó napján a Világimanap új vezetőségét választottuk meg. A Világimanap új elnöke Laurence Gangloff, elzászi református lelkésznő (Franciaország), pénztárosa Susan Jakson Dowd (USA). A vezetőséget alkotják még a hét Földrészt képviselő személyek. Európát Emmanuelle Bauer lelkésznő Luxemburgból és Senka Sestak Peterlin Horvátországból fogják képviselni.

A Nemzetközi Világimanapi Bizottság új vezetősége, fotó: Baczoni Szilárdka Kata

 A konferencia során külön bizottság működött a 2022-2026–os esztendőkre, pályázatokat benyújtott országok elbírálására. Itt a fő szempontot a jelenünket foglalkoztató legfontosabb kérdések, a helyi nemzeti bizottságok szerkezete és képessége, valamint a földrajzi egyensúly jelentette. Az utolsó napon, a tisztújítást követően a pályázatokat elbíráló Bizottság ismertette azokat az országokat, és témaköröket, akikért a 2022-2026 –os esztendőkben fogunk imádkozni:

2022 - Anglia-Wales-Észak-Írország „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek” (Jeremiás 29:11)

2023 - Taiwan „Hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről” (Efézusbeliekhez írt levél 1:15)

2024 – Palesztina „Kérlek tehát titeket … viseljétek el egymást szeretettel” (Efézusbeliekhez írt levél 4:1-2)

2025 - Cook szigetek „Csodálatosnak teremtettelek meg” (Zsolt. 139, 14)

2026 – Nigéria „Nálam békességre leltek: gyertek” / „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, és én megnyugvást adok nektek” (Máté 11:28)

 A záró ünnepségen az egyes Földrészek képviselői, a földrészre jellemző zenés-táncos kulturális műsort mutattak be. Az országokat képviselő népviseletek, az énekek, és táncok Isten csodálatos teremtett világának sokszínűségével kápráztattak el bennünket.

Mexikó, Hollandia, Venezuella küldöttei, fotó: Baczoni Szilárdka Kata

Az egy hetes együttlétet, az Argentina és Brazilia határán levő  Iguacu–vízeséshez, és Nemzeti Parkhoz tett kirándulások koronázták meg. A lélegzetelállító zuhatag a világ legszélesebb és legszebb vízesés rendszere, amely 270 külön zuhogóból és kisebb vízesésből áll.  A zuhatagok majdnem három kilométer hosszan húzódnak, átlagos magasságuk 60 méter.  A legmagasabb, a több mint 82 méter magasról lezúduló “ördög torka” vízesés.  

Túrista palló az ördög torka előtt -Iguacu vízesés, fotó: Baczoni Szilárdka Kata

A Nemzeti Parkban, a  színes csőrű tukánok, a pici és mozgékony kolibrik,  a gyönyörű tollazatú,  Ara papagájok és a színes pillangók élő világát csodálhattuk meg.

A világot összefogó imádság mérhetetlen nagy, hegyeket is megmozdító erejéről tett újra bizonyságot, ennek a csodálatos hétnek minden napja

Hálatelt szívvel köszönöm meg Istennek, valamint a Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma Vezetőségének, hogy  engem talált méltónak arra, hogy a Romániai Imanapot,  egy ilyen áldásokban gazdag konferencián képviselhettem, és a világ négy égtájáról összegyült asszonytestvérek közösségében imádkozhattam, Teremtő, Gondviselő és Megváltó Istenünkhöz. Soli Deo Gloria!

Szováta 2017. November 5.

Baczoni Szilárdka Kata lekésznő"

 

Események

Világimanap 2018 - Suriname   8
© 2017 MEÖT, Női bizottság

Please publish modules in offcanvas position.