Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

"Mindaz amit Isten megalkotott jó"

központi téma: teremtett világ védelme