Bemutatkozás

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP 

Az Ökumenikus Világimanap (World Day of Prayer) egy több évszázados múltra visszatekintő globális, felekezetközi mozgalom, amelynek Magyarország már évtizedek óta tagja. A mozgalom célja egymás missziói munkájának megismerése világszerte, közös imádkozás egymás szolgálatáért és tevőleges segítség nyújtás egymás szolgálatában (adományozással, tapasztalatok megosztásával, önkéntes szolgálattal stb.) Az alkalom mottója ezt a hármas célt foglalja össze:

„informáltan imádkozni, imádságban cselekedni”

(„Informed prayer and prayerful action”)

Mit jelent a magyar ajkú közösségek számára a Világimanapban való részvétel? - Konkrét imádságokat, céltudatosságot, ráfigyelést, meghallást, megismerést, érzékenyítést. „Ha kilépjünk a saját országunk határain, és jobban tudatosítjuk magunkban a más országokban élő keresztény testvéreink helyzetét, problémáit és örömeit, akkor meg tudjuk nevezni konkrétan imádságainkban mindazt, amiért közösen hálát adhatunk, és a kéréseinket így vihetjük Isten elé.” – fogalmazza meg az egyik résztvevő.

A Világimanapot minden év márciusának első péntekén ökumenikus közösségekben ünnepelik meg a világ keresztyén felekezetei, akik az időeltolódásnak köszönhetően egy 24-órás globális imaláncba kapcsolódnak össze.

A szeretetvendégséggel egybekötött összejövetelek során, az aktuálisan bemutatkozó ország asszonyai által előkészített liturgia és egyéb információs segédleteknek köszönhetően nem csak földrajzilag, hanem lelkiekben is messzire utazunk. Megismerjük a tőlünk távoli országok kultúráját, gazdasági-társadalmi helyzetét – azt a környezetet, amely az aktuális évi igei témaválasztást ihlette. „A problémák megismerése adja az imatémát.” – mondta az egyik szervező.

Ugyanakkor az ökumenikus együttlét során megtapasztalhatjuk, hogy a külön felekezetbe tartozás nem a közösségeket szétválasztó akadály. „Éppen ezért egy-egy ökumenikus rendezvényen nem a különbségekre, hanem a bennünket összekötő hitre figyelünk. Megtapasztaljuk, hogy egymás hagyományai, szokásai a gyülekezetben mennyire mások, és mégis mindannyiunk útja egy cél felé halad, szeretetben összeforrva.” – foglalta össze egy gyülekezeti tag.

Erre a különleges alkalomra már hónapokkal korábban megkezdik a helyi gyülekezetek a felkészülést, a Nemzeti Világimapi Bizottság által közzétett segédletek alapján. Magyarországon ez a szervezet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Női Bizottsága felügyelete alatt működő Világimanapi Munkacsoport.

Mi, a Világimanapi Munkacsoport, különböző felekezetekből érkező, önkéntesen szolgáló Testvérekből állunk, akik azon munkálkodunk, hogy minél többekhez eljuttassuk a Világimanap által Isten üzenetét.

Különösen nagy erőt érzek abban, hogy a Világimanapon ugyanazon liturgiával, ugyanabban az időben imádkozunk szerte a világon. Az egész világon átívelő "imalánc" minden résztvevőben mély hittel megélt esemény. Sok ezer ember imádsága között a mi imádságunk is Isten elé száll, mintha egy szép, színes csokor virágot nyújtanánk át Teremtőnknek.   

Események

Világimanap 2019 - Suriname   163