Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

NOBEL-BÉKEDÍJRA JAVASOLNÁK

Az ökumenikus Világimanap nemzetközi mozgalma világszerte már mintegy 100 éve és 170 országban tesz aktívan a békéért. Ezért indították a Vesztfáliai Evangélikus Nők 2018 elején azt a kezdeményezést, amelynek célja az, hogy kezdeményezzék a Nemzetközi Világimanapi Bizottság felterjesztését a Nobel-békedíjra.

A Nobel-békedíj a hat Nobel-díj egyike, amelyet Norvégiában, az osloi Városházán szoktak átadni. A díjjal olyan természetes vagy jogi személy munkásságát méltatják, aki „a legtöbbet vagy a legkimagaslóbban tette a nemzetek barátságáért, a fegyveres erők csökkentéséért vagy megszüntetéséért, vagy békekongresszusok tartásáért és előkészítéséért.” A jelöléseket kiválasztott személyek szűk köre teheti meg. Ebbe a körbe korábbi díjazottak, a nemzetgyűlések és kongresszusok tagjai, egyetemi tanárok, nemzetközi bírók és különleges tanácsadók tartoznak. A norvég parlament tagjai közül választott öttagú Nobel-bizottság, választja ki a díjazottakat. (Forrás: Wikipedia)

A Nemzetközi Világimanapi Bizottság jelölésének kezdeményezéséhez a Hessen-i és a Nassau-i Tartományi Nőszövetségek is csatlakoztak. A Magyarországi Nemzeti Világimanapi Bizottság, a MEÖT Női Bizottsága is támogatja ezt a kezdeményezést, és bíztatja a közösségeket, hogy a még rendelkezésünkre álló rövid idő alatt, minél több aláírást gyűjtsünk össze. 

Támogatásukban bízva, testvéri köszöntéssel!

B.Pintér Márta, MEÖT Női Bizottság elnöke
P. Tóthné Szakács Zita, MEÖT Női Bizottság tagja
Szederkényi Kornélia, Világimanapi Munkacsoport koordinátora
***
Frissítés: 2017. december 11.
 
Köszönjük mindazoknak, akik támogatásuk jeléül, aláírásukkal hozzájárultak a kezdeményezéshez! A megadott határidőn belül beérkezett, összesen 256 db aláírást a mai napon továbbítottuk a német szervezők részére.

Események