Gyermek liturgia

 

„Aki befogadja ezt a gyermeket a nevemben, engem fogad be. S aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az az igazán nagy.” (Lukács 9:48)

VILÁGIMANAP GYERMEK SZEMMEL

 

A Világimanapi mozgalom kiemelt céljai közé tartozik a gyermekek helyzetének javítása világszerte. Éppen ezért, az éves programot előkészítő bizottságok mindig különös gondot fordítanak arra, hogy a felnőtt liturgia mellé a gyermekek számára is összeállítsanak egy kis imafüzetet.

 

Különösen fontosnak tartjuk a gyermekek bevonását a világimanapi részvételbe, hiszen belőlük lesznek pár év múlva gyülekezeteink új tagjai. A világimanapi program egy jó alkalom arra, hogy bővítsük hitbéli és általános ismereteiket a világról, a digitális ’kütyük’ világában fejlesszük kézügyességüket és kreativitásukat, és a közösség élményén keresztül érzékenyítsük őket embertársaik iránt.

A gyermekliturgia rövidebb, és játékos formában segít feldolgozni a világimanapi témát a gyermekekkel. A kis résztvevők szerepjátékok segítségével eljátszhatják és belehelyezkedhetnek a világ távolabbi pontján élő társaik helyzetébe. Átélhetővé válik számukra, hogy bizony más gyermekek, máshol, igen más körülmények között élnek.

A 2017. évi tapasztalat szerint „összességében érdeklődéssel és megdöbbenve nézték, hogy milyen körülmények között élnek a gyerekek a Fülöp-szigeteken. Ez hálára is indította őket saját körülményeik tekintetében. Jó volt látni, hogy összehasonlítják élethelyzeteiket a tőlük távol élő gyerekekével.

Másrészről a gyermekek számára észrevehetően önbizalmat adott a világimanapon való szereplés a felnőttek körében. Nagyon élvezik, hogy számítunk a segítségükre. Fontosaknak érzik magukat attól, hogy részt vehettek a liturgiában, a különféle szolgálatokban, új énekeket tanulhatnak, énekelhetnek annyi ember előtt.

A gyermekliturgiához készített útmutatóban összegyűjtött különböző színezők, kézműves foglalkozások és társasjátékok mind abban segítenek, hogy az ifi segítők és a felnőtt gyermekmunkások kreatívan dolgozhassák fel a témát. Az anyag és a téma rendkívüli gazdagságának köszönhetően külön alkalmakat vagy akár iskolai tanórákat lehet a Világimanapi előkészületek köré szervezni. Például az igei tartalomra (gyermek bibliaóra, hittanóra), az ország megismerésére (környezetismeret / földrajz, biológia), énekek tanulására (énekóra), dekoráció készítésére (rajzóra).

 

A 2016. évi, kubai alkalom nagyon tetszett a gyermekeknek, és azt mondták, szívesen jönnek máskor is. Petra megkérdezte „ugye most már mindig csinálunk Világimanapot?- én majd szerepelek JÉZUSNAK!” Egy másik apróság ezt mondta: „A felnőttek keveset mosolyognak, keveset játszanak, folyton dolgoznak. Jézus viszont szereti a gyerekeket, figyel rájuk, foglalkozik velük. Jézussal lenni jó.” Érthető, hogy a gyermekek jellemzően olyan közös programok iránti vágyakat fogalmaztak meg, amelyeken minőségi időt tölthetnek együtt szüleikkel és egymással, pl. „tanuljunk szerepet és legyen palacsinta parti” (Nóra), „sportos családi délután” (Tibi).

„Mi felnőttek, csak csodálkoztunk az ötleteiken!”

Események

Világimanap 2019 - Szlovénia   Még 129 nap az alkalomig!